Home

 

Basisschool De Klimtoren

Beste ouders,

 

In samenspraak met de Inrichtende Macht (IM) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) hebben we de bestaande evacuatieprocedures aangepast naar aanleiding van de recente gebeurtenissen en het verhoogde dreigingsniveau in Brussel. Met deze maatregel willen we de veiligheid binnen onze school waarborgen voor alle leerlingen en personeelsleden.

We hopen van ganser harte dat we deze maatregel nooit hoeven uit te voeren. Indien dit toch nodig zou zijn, zal de directie daarover de juiste en meest actuele informatie en richtlijnen verspreiden via de website van de school

( www.deklimtoren.be ).

 

Vriendelijke groeten,

 

De directie

Welkom

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO'S ACTIVITEITEN

 

KLASFOTO'S

NIEUWSBRIEF

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLINFO

 

KALENDER

VAKANTIEDAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERRAAD

 

LUIZENBULLETIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARTHEMA

SPORT OP SCHOOL

VERKEER

 

 

E-mail: secretariaat@deklimtoren.be

URL: www.deklimtoren.be

 

Ulicotenseweg 1

2328 Meerle, Hoogstraten

 

Telefoon: 03/315.82.88